Ensin Korona ja sitten Putinin sota

Päivityksiä 09.03.2020, jossa on Pääsiäismatkat, ei sen jälkeen ole tehty. COVID-19 pandemian vuoksi matkat peruuntui ja 16.03. viisumisivut sulkeutui. Keskeytyksen oletettiin olevan vain ehkä tuo vuosi.
Kuitenkin ongelma vaikuttaa edelleen ja rajoilla on tarkastukset sekä rajoitteet edelleen voimassa.
Helpotusta EU-kansalaiset saa rokotustodistuksen esittämällä tai muulla hyväksyttävällä syyllä. Matka-Mekka Oy:n peruste Valmismatkoille on, että matkatarjonta alkaa sitten, kun ”tikkua ei
rajoilla työnnetä nenään eikä nieluun”. Tällöin voidaan olettaa turvallisuuden täyttyvän ja myös rajojen ylitysten sujuvan ennakoidussa ajassa. Tämä normaallistumisvaatimus ei ole täyttynyt.


*******

Venäjän aloittama ”Putinin sota” Ukrainassa on johtanut tilanteeseen, jossa Suomi julistettiin epäystävälliseksi maaksi Venäjää kohtaan ja vielä on epäselvää, miten tapahtuu turistiviisumeiden myöntäminen. Alustavasti on ilmoitettu, että viisumihelpotussopimus Suomen kanssa lakkaa.
Elektronissesti anottavaa viisumia varten olevaa anomuspohjaa ei ole avattu. (tilanne 14.04.)

*******


15.03.2022 Venäjä erosi Euroopan neuvostosta, eli Venäjä ei nodata ihmisoikeussopimusta. 07.04.2022 YK:n yleiskokous erotti Venäjän väliaikaisesti YK:n ihmisoikeusneuvostosta. Näiden seikkojen yhteisvaikutuksesta johtuen emme toistaiseksi hanki viisumeita Venäjälle. HUOMIO! ALOITUSSIVUN sinisestä palkista avautuu 27.12.2021 päivitetty muistilista.

BALTIA OTTAA VASTAAN MIELELLÄÄN ILMAN KRYPTISIÄ ARVAILUJA MAAHAN PÄÄSYSTÄ!

Siirrytään askel kohti vuotta 2020

Nimitietojen (Ä & Ö & Å) merkit ja passitiedot täsmällisesti oikein merkiten e-viisumianomukseen on tämä uusi prosessi toiminut erittäin hyvin. Kuvan liittämisessä olevat ongelmat ovat peräisin kuvaajien (kuvaamojen) huolimattomuudesta. Syytä on huomioida ajokorttikuvan vaatimukset. Tätä tietoa saa www-aloitussivun linkin kautta. 13.03.2020 Matka-Mekka –yrityksen toiminnassa täyttyy 30 vuotta. Dokumentoidun kosketuksen näihin ko. alan tehtäviin sain n. 47 vuotta sitten. Yritys on vanhimpia siinä joukossa, jotka ovat keskittyneet Venäjän ja Baltian alueeseen.

M-M Oy ei ole halvin eikä aina paraskaan, mutta
edelleenkin tavoite on toimintavarmuus,
selkeä hinnoittelu ja yllätyksettömyys.

SYDÄMELLINEN KIITOKSENI NÄISTÄ VUOSISTA!

INTERNETISTÄ VENÄJÄN VIISUMI

53 valtion kansalaiset saivat mahdollisuuden hankkia enintään 8 vrk:n ajalle kertaviisumin Venäjälle koskien LENINGRADIN OBLASTIN aluetta. Viisumi on maksuton toistaiseksi ja se haetaan Internet-osoitteesta http://electronic-visa.kdmid.ru/ .

Viisumi on voimassa 30 vrk ja se voidaan hakea 20 vrk ennen matkaa, saantiaika on enintään 4 vuorokautta. Huomio! Viisumin voimassaolon aikana ei voida hakea uutta viisumia, eli aikaväli on oltava 30 vuorokautta. Edellytyksenä matkalle on hoitokulu-/kuljetusvakuutus koko Venäjälle olon ajaksi ja siitä on oltava todistus mukana maininnalla, vakuutus on voimassa Venäjällä.